کد مطلب: 43417 تعداد بازدید: ۱۴۲

سند ۲۰۳۰

مخاطرات امنیتی سند 2030 در سیستم آموزشی کشور

پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۷:۲۹
حدود 36 کارگاه مخفیانه با حضور وزرای آقای روحانی در یونسکو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدرسه فاطمیه خورموج مصاحبه ای درخصوص سند2030 بامدیریت حوزه علمیه خواهران انجام گردید ومشروحات مصاحبه بدین شرح میباشد:

هر چه در مورد 2030 می دانید؟ این قرارداد حدود یکسال الی دوسال پیش منعقد گردید حدودا سال 94 الی 95 منعقد گردید ولی به صورت محرمانه یا در سال 2015 شد و در سال 2016 این قضیه لو رفته و حدودا 36 کارگاه مخفیانه با حضور وزرای آقای روحانی در یونسکد برگزار گردید و اینها در این 36 کارگاه شرکت کرده و حدودا آذر ماه امسال این قرارداد لو می رود و متاسفانه دور از چشم مقام معظم رهبری این قرارداد امضا شد و در حال حاضر به خاطر این اقا مخالفت کرد به صورت معلق گذاشته شده و تا به ان رسیدگی شود و مفاد این 2030 تمام همت خودشان گذاشته ایران از جمله کشورهای اولیه بوده که این قرارداد را امضا می کند و تمام ارزش های انقلابی را زیر سوال می برد تا جایی که از اقای جهانگیری پرسیدند چه هدفی داشتید و چه بندی مفید است هیچ جوابی نداده و با بررسی هایی که به عمل امده هیچکدام از این بندها هیچ فایده ای نداشته و فجیع ترین این بند، بند 4 می باشد تا جایی که کارشناسان فرهنگی این را مطرح کردند که طرح اموزشی نوین را نزد آقا بردیم دو بار ان را اصلاح کردیم و اقا دوبار این را رد کرد که متاسفانه تمام هدف انها زیر سوال بردن ارزش ها و کمرنگ کردن ارزش شهادت است تا جایی که درس شهید فهمیده از یک سطر به یک پاراگراف تغییر پیدا کرد و با این رویکرد که دارند پاراگراف را هم حذف می کنند یا در کتاب درسی همجنس گرایی را به فرزندان ما ترویج می کنند و ما محکم این را با مخالفت شدیدی اعلام می کنیم و حوزه علمیه این انتظار را دارد که تمام دستگاه ها وارد شوند و این قرارداد لغو بشود و خواستاریم که جدی با این طرح تصمیم جدی بگیرند.