کد مطلب: 47638 تعداد بازدید: ۷۹

مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران؛

در دنیا،از عالم دنیا تا بالاچیزی مثل علم نیست

چهارشنبه -۷۸ فروردين -۶۲۱ ساعت ۰۰:۰۰:۰۰
مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران گفت،دردنیا،ازعالم دنیا تابالا چیزی مثل علم نیست.